Scroll Top

Oceňovanie najlepších žiakov Žilinskej diecézy

21. novembra 2019 ocenil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis študentov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy.

Jubilejný desiaty ročník oceňovania sa začal sv. omšou v katedrále Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval otec biskup. Po skončení sv. omše nasledovalo oceňovanie s kultúrnym programom študentov našej školy.

Ocenených bolo deväť študentov za ich výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života. Angažovanosť budúcich maturantov bola skutočne pozoruhodne pestrá.

Z našej školy bola ocenená štvrtáčka Vladimíra Belčíková.

Slávnosti sa okrem ocenených zúčastnili aj ich rodičia, triedni učitelia a riaditelia škôl. Hlavným motívom podujatia je vyzdvihnúť kladné stránky našej mládeže a povzbudiť ich k ďalšiemu osobnostnému rastu. Po oceňovaní sa študenti s rodičmi presunuli do diecézneho centra, kde sa pri spoločnom zdieľaní rozprávali, ako ich ovplyvnila katolícka škola a kam povedú ich kroky po maturite.