Scroll Top

Študovať právo s obchodnou akadémiou? – rozhovor

Matúš, v prvom rade ti chcem poďakovať, že si si našiel čas pri svojom vyťaženom programe prísť do školy a urobiť pre nás rozhovor. Chcel by som sa s tebou rozprávať najmä o tvojom momentálnom štúdiu na vysokej škole, keďže študuješ veľmi zaujímavý odbor, a to právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Spomínam si, že sme mali veľmi intenzívnu spoluprácu, keď si bol v Rade školy a v Žiackej školskej rade a vždy som ťa vnímal ako akčného chalana, ktorý vedel veľa pomôcť a motivovať ostatných. Si v treťom ročníku a pracuješ na svojej bakalárskej práci. Zároveň si aj členom Akademického senátu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež viem, že si zapojený do projektu Street Law pre stredné školy, v rámci ktorých ste mali prednášky aj pre našich žiakov.

Tento rozhovor má pomôcť žiakom v rozhodovaní sa a s tým súvisí aj moja prvá otázka: „Čo bol ten prvý moment, prvý impulz, prečo si sa rozhodol pre štúdium na našej škole?“

Dôvod, prečo som si vybral túto školu, bol hlavne ten, že som nechcel ísť na gymnázium, pretože som ešte nevedel, či budem chcieť ísť študovať na vysokej škole,  a teda ďalšia možnosť bola obchodná akadémia. A čo ma oslovilo na OATE, bol najmä Deň otvorených dverí, kde bola priateľská atmosféra, necítil som sa tu ako štatistické číslo, ale priateľsky mi poukazovali celú školu, vysvetlili, čo sa tu učí a čo nás čaká po škole. Takže keď som prišiel domov, bol som na 100% rozhodnutý študovať tu. 

To ma veľmi teší. Tiež som veľmi rád, že sú mnohí absolventi a medzi nimi aj ty, ktorí sa pravidelne vracajú na školu porozprávať sa s učiteľmi, nemajú nepríjemné pocity voči škole a aj po absolvovaní nad školou rozmýšľajú, chcú naďalej pomáhať a byť jej súčasťou. 

Ďalej by som sa chcel spýtať, čo bola tvoja hlavná motivácia pre štúdium práva?

Motivácia… Vždy som chcel byť učiteľom. Odjakživa… Neskôr som si bohužiaľ uvedomil, že na Slovensku nie je vhodná situácia, aby chlap bol učiteľom. Neskôr som chcel študovať na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity, ale nakoniec som dospel k rozhodnutiu, že štúdium práva mi dá širšie možnosti. S právom budem mať dobrý všeobecný prehľad, ktorý mi môže pomôcť aj v podnikaní, napríklad v účtovníctve a daňovom poradenstve. A možno hlavne aj to, že s právom sa dá robiť mnoho povolaní, keďže človek získa široké spektrum vedomostí. Prípadne aj to, že bez práva sa nedajú robiť niektoré iné povolania ako napríklad advokát, sudca, prokurátor a iné. 

Asi najdôležitejšia otázka v tomto rozhovore. Ako vnímaš to, že si absolvent obchodnej akadémie a študuješ právo? Máš pocit, že je to pre teba iné ako pre absolventov gymnázií?

Pravdupovediac, bál som sa, keď som tam išiel. Obával som sa, či budem dostatočne kvalitne pripravený, keď tam prídem. Prvý mesiac – dva vôbec neboli ľahké, noví ľudia, nové predmety, prostredie, intrák. Stretával som sa s názormi ako „si zo strednej odbornej školy, čo tu vôbec robíš?“ a dostával som pocítiť, že obchodná akadémia je niečo podradnejšie ako gymnázium. Ja som ale na tieto poznámky nereagoval, ale postupne si začali ľudia všímať aj výhody môjho stredoškolského štúdia. Poznámky som písal neporovnateľne rýchlejšie „desiatimi prstami“ a ostatní spolužiaci mi len ticho závideli 😀 Takisto som nemal problém s obchodným právom. Dokonca jedna časť skúšky z obchodného práva bola ako naša maturita, pretože obsahovo to bolo takmer to isté. Tiež sme sa na administratíve a korešpondencii učili písať odborné listy, ktoré sú pre právnickú prax úplne nevyhnutné. Písanie úradných listov je pre mňa ako absolventa obchodnej akadémie úplne prirodzené a trúfam si povedať aj to, že absolventi gymnázií sa s tým borili a možno aj boria dodnes  

Chápem. A mňa ako angličtinára tiež zaujíma používanie cudzieho jazyka. Ako to vnímaš?

Čo sa týka angličtiny, bola táto škola výborná, najmä v treťom a štvrtom ročníku 7 hodín angličtiny týždenne bolo úplne úžasných. Dostatočný počet konverzačných hodín, pomerne široká slovná zásoba, čiže v tomto ohľade sme úplne porovnateľní s gymnáziami. Jazyka som sa popravde bál, pretože nie som veľmi jazykový typ, radšej sa učím čokoľvek iné ako jazyk, a ani mi to nejde tak, ako by som si predstavoval, a navyše sme v našom bakalárskom programe dostali povinnú angličtinu na celé tri roky! Po pár hodinách som ale zistil, že sme všetci na pomerne porovnateľnej úrovni a skúšky som zatiaľ zvládol. Musím povedať, že stredná škola mi dala naozaj istotu v jazykoch.

To ma veľmi teší a dúfam, že budeme ďalej pokračovať v tomto trende. Na záver rozhovoru sa ťa chcem spýtať. Čo by si odporučil tretiakom a štvrtákom pri rozhodovaní sa v povolaní? Čo by si im chcel odkázať?

Hlavne to, aby išli na vysokú školu. Aby mali šancu rozvíjať sa. Spolužiaci, ktorí začali pracovať, sú v denno-dennom kolobehu povinností a nemajú toľko možností zažiť nové a podnetné veci. Vnímam to tak, že štúdium mi pomáha osobnostne rásť. Tiež, ak rozmýšľajú nad nejakou školou, na ktorú sa boja ísť, odkazujem im, že sa nemajú čoho báť. Je to najmä o ich snahe, usilovnosti a tvrdej práci na sebe. 

Matúš, ďakujem ti za rozhovor. Držím palce so štúdiom a dúfam, že sa budeme vidieť ešte často a budeš veľkou inšpiráciou pre našich žiakov.