Scroll Top

Polročné prezentácie študentov marketingu

Novinkou v našej škole bola realizácia tzv. ,,polročných prezentácií” študentov predmetu marketing, ktorí prvý polrok usilovne pracovali na analýze marketingového portfólia navzájom konkurenčných značiek.

Žiaci triedy III.A analyzovali značky Starbucks, Costa Coffee, Dunkin Donuts a Mc Café. V rámci analýzy robili produktové portfólio, distribučné cesty, komunikačné kanály, SWOT analýzu a Ansoffovu maticu.

Jednotlivé výsledky si v mesiaci január prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, žiakmi druhého ročníka a 3-člennou komisiou. Tá ich v závere ohodnotila známkami za ich tvrdú a usilovnú prácu.