Scroll Top

Školské kolo Biblickej olympiády

Novosť v živote človeka je jeho obohatením, avšak to neznamená, že niečo, čo je tradičné, neprináša novosť. Vzácnym príkladom tejto pravdy je tradičná súťaž Biblickej olympiády (BO), ktorá vždy prináša novosť. Ňou je už samotná pestrosť a bohatstvo kníh Svätého písma.

V tomto roku do tejto súťaže boli zaradené 3 knihy Biblie: Prvá kniha kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša.

Z triednych kôl, ktoré absolvovali všetci žiaci školy, sa zúčastnili školského kola v utorok 29. januára 2019 dvanásti z nich. V každej súťaži je niekto prvý a niekto posledný, avšak chceme vyjadriť veľkú vďaku a česť každému jednému účastníkovi. Veď podrobne preštudovať 3 knihy, ktoré vôbec nie sú súčasťou štúdia, zaberie bezpochyby veľa voľného času.

Na prvých troch miestach, a tým pádom aj postupujúcimi do dekanátneho kola BO, sa umiestnili: Nikoleta KahátováAnna Frederika Králiková z 2. A a Ľubomír Staník z 1. A. Spoločne s nimi sa bude ako náhradníčka pripravovať aj Mária Gáňová z 2. A.

Prajeme všetkým veľa pevnej vôle i múdrosti pri ďalšom prenikaní do detailov a hlbokého poslania týchto kníh. Samozrejme, že nezabúdame im priať tiež veľa úspechov na dekanátnom kole BO v silnej konkurencii stredných škôl.