Scroll Top

Projekt spolupráce s KU v Ružomberku

V rámci projektu „Študenti stredných škôl na ceste k politickej participácii“ sme počas niekoľkých uplynulých mesiacov privítali na našej škole vyučujúcich z FF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Po týchto prednáškach boli naši tretiaci a štvrtáci 17. marca 2017  pozvaní na pôdu organizátora.

Po príchode sme si pozreli  priestory univerzity a univerzitnej knižnice. V aule Jána Pavla II. sme sa zúčastnili prednášky europoslanca Miroslava Mikolášika. Témami boli rôzne aktuálne témy dnešnej Európy a študenti, ktorí našli odvahu položiť otázky, dostali malý darček. Potešili aj darčeky pre všetkých zúčastnených a tiež kytičky pre pani učiteľky.

[envira-gallery id=”7544″]