Scroll Top

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

V stredu 15. októbra sme sa stretli pred budovou školy aby sme mohli vyraziť na druhé účelové cvičenie v tomto školskom roku.

Naša „účelová“ cesta viedla do lesoparku, kde žiaci preukázali svoje teoretické, silové, koordinačné a rýchlostné schopnosti v preťahovaní sa lanom, preskakovaní a v hode granátom na presnosť. Vedomosti a zručnosti žiakov boli vyhodnotené a odmenené podľa zásluhy sladkosťami.  Účelové cvičenie v nás zanechalo pekné spomienky.

P.S. Ďakujeme šikovnému fotografovi za pekné fotky.

[envira-gallery id=”7508″]