Scroll Top

Školské kolo Biblickej olympiády

Posledný deň v januári 2018 sa stretlo 13 žiakov na školskom kole sedemnásteho ročníka Biblickej olympiády. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento rok bola súťaž zostavená z viacerých aktivít zhrnutých do 5-tich súťažných kôl, aby zúčastnení tvorili popri prezentovaní svojich vedomostí aj vzájomné spoločenstvo.

Víťazmi boli:

  • na 1. mieste Nikoleta Kahátová z 1. A;
  • na 2. mieste Anna Frederika Králiková z 1. A;
  • na 3. mieste Zdenka Stančeková zo 4. B;
  • na 4. mieste Mária Gáňová z 1. A.

Medzi 3. a 4. miestom bol rozdiel iba 1 boda, a pretože Zdenka Stančeková je maturantkou, do dekanátneho kola postupujú ako jedno družstvo všetky víťazky z 1. A.

Prajeme im chuť do ďalšieho štúdia a prehlbovania poznatkov z textov Knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka, aby sa s chuťou i radosťou pripravovali, zúčastnili a potom v marci tohto roka reprezentovali na dekanátnom kole našu školu medzi ostatnými strednými školami Žilinského dekanátu.

[envira-gallery id=”9318″]