Scroll Top

Úradné hodiny počas augusta 2022

Milí žiaci a rodičia,

prázdniny sa blížia ku koncu a prichádza nový školský rok. V prípade, že potrebujete potvrdiť dokumenty, prevziať vydané ISIC karty alebo AG samotesty budeme pre vás k dispozícii na sekretariáte školy v dňoch 17. až 23. augusta 2022 a 30. a 31. augusta a 2. septembra 2022 v čase od 10.00 hod. do 16.00 hod. Iný termín stretnutia si prípadne môžete dohodnúť telefonicky.

Viac informácií o registrácii na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadanku na bezplatnú dopravu ŽSR
Odkaz na žiadosť o vydanie dopravnej karty na DPMŽ
Odkaz na žiadanku o dopravnú kartu SAD
Viac informácií o karte ISIC

Potvrdenia na daňový bonus Vám budú odovzdané pri nástupe do školy.

Prajeme vám prijemný zvyšok prázdnin!