Scroll Top

Voľné pracovné miesta

1. Učiteľ/ka SŠ – slovenský jazyk v kombinácii s anglickým jazykom, príp. nemeckým jazykom
2. Učiteľ/ka SŠ – informatika v kombinácii s anglickým jazykom, príp. matematikou 

Termín nástupu: 01.09.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.06.2022

Rozsah úväzku: 100% (22 vyučovacích hodín)

Miesto výkonu práce: Vysokoškolákov 13, Žilina

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky

Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
–   profesijný štruktúrovaný životopis
–   motivačný list
–   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
www.oata.sk
+421415656950 

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
+421910842681

voľné pracovné miesto upratovačky

 Termín nástupu
Ihneď – zástup za dlhodobú PN

Rozsah úväzku
100%

Miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 13, Žilina 

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Základné vzdelanie, alebo SOŠ bez požiadavky na odbornú prax.

Ďalšie požiadavky

Pracovná doba: denne od 10:30 do 18:30, alebo dohodou.

PLATOVÉ PODMIENKY

Podľa platovej tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (tabuľkový plat)

Kontaktné údaje

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina

www.oata.sk
0415656950

Kontaktná osoba

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
0910 842 681

sekretariat@oata.sk