Scroll Top

Voľné pracovné miesta

1. Učiteľ/ka SŠ – slovenský jazyk v kombinácii s anglickým jazykom, príp. nemeckým jazykom
2. Učiteľ/ka SŠ – informatika v kombinácii s anglickým jazykom, príp. matematikou 

Termín nástupu: 01.09.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.06.2022

Rozsah úväzku: 100% (22 vyučovacích hodín)

Miesto výkonu práce: Vysokoškolákov 13, Žilina

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky

Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
–   profesijný štruktúrovaný životopis
–   motivačný list
–   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
www.oata.sk
+421415656950 

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
+421910842681

Momentálne nemáme voľné pracovné miesta.