Voľné pracovné miesta

1. Učiteľ/ka SŠ – slovenský jazyk v kombinácii s anglickým jazykom, príp. nemeckým jazykom
2. Učiteľ/ka SŠ – informatika v kombinácii s anglickým jazykom, príp. matematikou 

Termín nástupu: 01.09.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.06.2022

Rozsah úväzku: 100% (22 vyučovacích hodín)

Miesto výkonu práce: Vysokoškolákov 13, Žilina

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie

Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky

Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
–   profesijný štruktúrovaný životopis
–   motivačný list
–   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní (dá sa poslať dodatočne)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
www.oata.sk
+421415656950 

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
+421910842681

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO UČITEĽA STREDNEJ ŠKOLY

Aprobácia
Odborné ekonomické predmety

Termín nástupu
01.09.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.06.2023

Rozsah úväzku
100%, vyučovanie predmetov účtovníctvo a ekonomické cvičenia

Miesto výkonu práce
Vysokoškolákov 13, Žilina

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky
Skúsenosť práce s účtovnými programami KROS – Alfa, Omega, Olymp je výhodou.  
Žiadosť zaslať na adresu sekretariat@oata.sk s prílohami:
–   profesijný štruktúrovaný životopis
–   motivačný list
–   kópia dokladov o dosiahnutom VŠ vzdelaní

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Vysokoškolákov 13
010 08 Žilina
www.oata.sk
0415656950

KONTAKTNÁ OSOBA
Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy
0910 842 681