Scroll Top

Do Zlína za Baťom 2017

Tomáš Baťa je určite géniom medzi podnikateľmi. Kde a ako podnikal sme sa boli presvedčiť na vlastné oči v Zlíne. Zlín bol vždy kolískou a symbolom baťovského systému podnikania. Navštívili sme Baťov mrakodrap, kde nás najviac zaujal výťah, ktorý bol zároveň i kanceláriou podnikateľa. Ďalším naším cieľom bolo múzeum, v ktorom sme získali množstvo informácií o dobe, v ktorej žil a podnikal.  Expozícia obsahuje množstvo zaujímavých Baťových výrobkov z celého sveta.

Celá exkurzia sa stala prínosom pre študentov i učiteľov pri poznávaní podnikateľského prostredia.

Ivana Chupáňová IV. A, Renáta Fogeltonová

[envira-gallery id=”8196″]

http://www.muzeum-zlin.cz/cs/objekty/14-budova-batovskeho-arealu/vseobecne-informace/