Európsky fond regionálneho rozvoja Interreg V-A SR-CR

Názov projektu: Povolanie podnikateľ Zámer: zrealizovať vzdelávací program k podnikateľským zručnostiam pre študentov stredných škôl.Témy:– Hľadanie vlastnej cesty– Sebapoznávanie, objavovanie svojho talentu, rozvíjanie talentu, motivácia a zodpovednosť za svoje smerovanie, využitie talentu pre svoje povolanie.– Stretnutie s inšpiratívnymi podnikateľmi– Osobnosť podnikateľa, osobný príbeh– Podnikateľské prostredie budúcnosti– Podnikanie a vytváranie vlastnej práce, ekonomika budúcnosti, technológie a digitalizácia– Podnikateľský model– Vytvorenie vlastného biznis modelu, prezentácia svojich nápadov– Zákazník, hodnota, vzťahy a komunikácia so zákazníkom, kľúčové činnosti, partneri, kalkulácia, náklady, zdroje,– Exkurzia do firmy– Workshopy zamerané na tvorivosť, kreativitu, komunikáciu, riešenie problematických situácií … Čítať ďalej Európsky fond regionálneho rozvoja Interreg V-A SR-CR