Scroll Top

Názov projektu: Povolanie podnikateľ

Zámer: zrealizovať vzdelávací program k podnikateľským zručnostiam pre študentov stredných škôl.

Témy:
– Hľadanie vlastnej cesty
– Sebapoznávanie, objavovanie svojho talentu, rozvíjanie talentu, motivácia a zodpovednosť za svoje smerovanie, využitie talentu pre svoje povolanie.
– Stretnutie s inšpiratívnymi podnikateľmi
– Osobnosť podnikateľa, osobný príbeh
– Podnikateľské prostredie budúcnosti
– Podnikanie a vytváranie vlastnej práce, ekonomika budúcnosti, technológie a digitalizácia
– Podnikateľský model
– Vytvorenie vlastného biznis modelu, prezentácia svojich nápadov
– Zákazník, hodnota, vzťahy a komunikácia so zákazníkom, kľúčové činnosti, partneri, kalkulácia, náklady, zdroje,
– Exkurzia do firmy
– Workshopy zamerané na tvorivosť, kreativitu, komunikáciu, riešenie problematických situácií a improvizáciu.
– Poznávací výlet
– Program je „popretkávaný“ aktivitami na zoznámenie, na upevnenie tímového ducha, komunikácie.