Scroll Top

OATA na Konferencii podnikateľov v Nimnici

Aj tento rok sme mali zastúpenie na inšpirujúcej konferencii, ktorej témou  bola „ Spolupráca“.

Atmosféra stretnutia v nás zanechala hlbokú stopu. Presvedčili sme sa, že spojenie podnikateľ a kresťan je možné. Dôkazom boli svedectvá podnikateľov, ktorých život a celý biznis je v rukách Ježiša Krista. Zazneli tu zaujímavé prednášky a workshopy: „Spolupráca ako podmienka prežitia, Spolupráca s Bohom a s ľuďmi pre vytvorenie úspešného biznisu, Ženy v biznise, Komunikácia….“

Stredoškoláci stoja pred dôležitým životným rozhodnutím, ako smerovať svoje budúce povolanie. Povolanie podnikateľ nesie v sebe možnosti sebarealizácie, kreácie, vytvorenia novej hodnoty pre dobro sveta.

„Podnikanie je aj hľadaním zmyslu svojej vlastnej cesty a povolania,“ hovorí podnikateľ Ján Košturiak.

Milé bolo i záverečné prekvapenie v obálke, ktoré sme otvorili až na vyzvanie.

Ďakujeme organizátorom, Spoločenstvu pri Dóme sv. Martina, za nádherný čas a za náramok prežitia v obálke, veríme, že sa „hodí“ na ceste do neba.

Renáta Fogeltonová, Marta Taračová

Ďakujeme učiteľkám, ktoré nás  sprevádzali touto konferenciou, a hlavne za to, že nám bolo umožnené sa jej zúčastniť. Z  konferencie sme si odniesli nie len skvelý pocit z ľudí, ktorí tam boli ale si odnášame veľa podnetov do budúcnosti. Ešte raz by sme sa chceli z celého srdca všetkým poďakovať.

Nikola Golisová, Kristína Fujdiaková, Ivana Podpleská, Šimon Jaroš

[envira-gallery id=”9487″]