Scroll Top

Oznam o riaditeľskom voľne

V súlade so zákonom č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5 Vám oznamujem, že poskytnem žiakom voľno dňa 4. apríla 2018 z dôvodu účasti učiteľov na Metodickom dni pedagógov katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení organizovanom zriaďovateľom školy.

Riadne vyučovanie sa začne vo štvrtok, 5. apríla 2018.

Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy