Scroll Top

Prednáška v rámci kampane Týždeň mozgu

V čase, keď naši maturanti písali maturitnú skúšku z anglického jazyka, mali žiaci  2. a 3. ročníka prednášku  na tému  mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie .

PhDr. Elena Uhláriková, sociálna pracovníčka zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Žiline sa stretla s našimi študentami  v rámci celosvetovej  kampane  Týždeň mozgu.

Kampaň sa koná  pod zastrešením Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii.

Ďakujeme pani Uhlárikovej za prednášku, ktorá bola veľmi inšpiratívna, a v ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti o mozgu a o potrebe trénovania mozgových závitov.

[envira-gallery id=”9526″]