Scroll Top

OATA pomáha ľuďom v núdzi

Vďaka iniciatíve predsedníčky žiackej školskej rady Henriety Obertovej sa OATA v tomto školskom roku zapojila do 13. ročníka zbierky Tehlička pre Afriku. Na Slovensku ju organizujú Saleziáni don Bosca prostredníctvom občianskeho združenia SAVIO. Zbierka prebiehala počas celého pôstneho obdobia a vyvrcholila na Veľkonočnú nedeľu, t. j. 1. apríla 2018. Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu miestnym obyvateľom získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvyšovať povedomie dôležitosti vzdelania pre všetkých.

Tento rok prispeli žiaci i učitelia na pomoc ľuďom v Afrike sumou 317 €. Zbierka na našej škole bola spojená s odmenou pre triedu, ktorá prispeje najvyššou finančnou čiastkou. Získala ju trieda IV. B, ktorá strávila deň v bowlingovom centre obchodného domu Mirage.

Príspevok OATY bol zaslaný Saleziánom don Bosca, ktorí vyjadrili úprimné poďakovanie za náš dar. Tešíme sa, že učitelia i žiaci našej školy sa dokážu zapojiť do takýchto dôležitých humanitárnych projektov.

Mgr. Eva Kuchariková, Ing. Žofia Gabčíková

A ešte pár slov od kolektívu IV. B:

V pondelok sme mali celá trieda zaujímavý deň s triednym učiteľom. Získali sme ho ako výhru v školskej súťaži pre pomoc ľuďom v Keni, kde sme vyzbierali najviac peňazí na žiaka. Tento deň sme strávili na bowlingu v obchodnom centre Mirage, kde sme sa zabavili a utužili sme i naše vzťahy. Taktiež sme boli na zmrzline a celý deň sme ukončili milým posedením na pizzi.
[envira-gallery id=”9759″]