Scroll Top

Úspech na súťaži Štúrov Zvolen

Súťaž Štúrov Zvolen je rétorickou súťažou zameranou na rozvíjanie a skvalitňovanie komunikačno-verbálnych schopností, na zvyšovanie kultúrnosti prejavu a formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku.

Jej regionálne kolo sa uskutočnilo 10. mája 2018 a OATU v nej reprezentovala naša druháčka Natália Juríčková. Rečníci súťažili v 2 disciplínach. Najprv vystúpili s vopred pripraveným prejavom na ľubovoľnú tému. Následne si vyžrebovali stanovenú tému a ich úlohou bolo pripraviť si krátky prejav v časovom limite 15 minút. Ich snahu a pohotovosť hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Adriana Marunová, Mária Kyšková a Pavol Kubica.

Hoci sme sa súťaže zúčastnili po prvýkrát, podarilo sa nám uspieť – Natália sa umiestnila na peknom 3. mieste. Blahoželáme jej a tešíme sa z jej úspešného účinkovania!

[envira-gallery id=”9749″]