Scroll Top

Povolanie podnikateľ

SPOLOČNÝ PROJEKT OATA A BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V OSTRAVĚ

Súčasnú generáciu študentov zasahuje exponenciálna zmena v ekonomike. Nástup nových technológií spôsobí zánik mnohých povolaní, zároveň prichádza príležitosť vytvárať nové povolania. Podnikateľské vzdelávanie zahŕňa  v sebe  zručnosti, ktoré budú potrebné pre nastávajúci svet práce. Globálne a lokálne príležitosti vyžadujú pripravenosť študentov pre podnikateľské zručnosti.

Vzdelávací program – Povolanie podnikateľ nesie v sebe aktívnu skúsenosť s podnikateľským myslením. Pre študentov dvoch cezhraničných stredných škôl bol pripravený program pre vzdelávanie s obsahom spoznávania zručností k podnikaniu: kreativita, práca v tíme, komunikácia, sebapoznávanie, prezentácia a samozrejme budovanie partnerských vzťahov škôl.

Projekt cezhraničnej spolupráce začal ešte v roku 2019 návštevou študentov OATA Žilina v Ostrave, kde sme spoločne s gymnazistami BG navštívili  Hornické muzeum v Ostravě – Petřkovicích a objekt Vítkovic.

Ďalšie spoločné stretnutia sme pripravili na marec, september, ale pandémia covidu nám neumožnila zrealizovať osobné stretnutia. Rozhodli sme sa pozvať gymnazistov na stretnutia do online priestoru a pripravil sme program dištančne.

Súčasťou projektu boli online workshopy na témy: sebapoznávanie, hľadanie vlastných talentov, plánovanie budúcnosti, práca s cieľmi, hľadanie miesta v tíme,  vytvorenie biznis modelu. Šesť online workshopov  sa realizovalo  v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Soňa Ondrejková, Rozhýb biznis, ktorá previedla študentov ako rozbehnúť svoj nápad,

Marcel  Rypák, lektor a facilitátor riešil biznis model Canvas,

Adriána Tvrdá, OZ Cesty k podnikaniu viedla praktický workshop Desing thinking,

Klaudia Sleziaková, psychologička otvárala možnosti v osobnostnom rozvoji,

Mária Demjanovičová, Pure Junk vyrozprávala svoj podnikateľský príbeh.

Zmysluplnosť a užitočnosť aktivít vyjadrili účastníci  gymnázia i našej školy.

 Kateřina Florková, študentka BG

„Projekt povolání podnikatel mi dal opravdu hodně. Během pouhých tří dnů jsme se seznámili se skvělými lektory, kteří nám doslova otevřeli oči. Nejen že vím, co mě baví a co bych v budoucnu chtěla dělat, ale také jsem si vyslechla příběhy těch, kteří už si svůj sen splnili nebo plní. V rámci několika cvičení jsme zjistili, na čem musíme zapracovat a v čem jsme už naopak dobří. Skvělá zkušenost.“

Podobne hodnotí  i Natálie Hadžegová, študentka BG

„Chtěla bych moc poděkovat za tu skvělou možnost, projekt byl báječný. Bavilo mne to a odnesla jsem si mnoho cenných poznatků. Všichni byli milí a pro mne to byla osvěžující sprcha. Odešla jsem motivovaná něco dělat a v této zdánlivě nekonečné covidové době, která je už vyčerpávající a stereotypní, mě to nakoplo zpátky do tvůrčí činnosti. Nejvíce mě zaujal kreativní workshop “Design thinking”, protože jsem mohla vymyslet něco nového a podle sebe. Jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila, byla to skvělá zkušenost a v rámci možností to bylo výborně zorganizované. Líbil se mi přístup slovenských lektorů, byli moc sympatičtí a přátelští vůči všem. Odcházím spokojená, bylo to nad má očekávání.“

Natália Priščová , študentka OATA

Worshopy sa mi veľmi páčili, boli úžasné, žiaci sa zapájali do aktivít. Najviac sa mi páčil  podnikateľský príbeh o začiatkoch Pure Junk. Prínosná bola i práca v tímoch. Naši lektori boli veľmi priateľskí bolo to náučné a zábavné. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tohto workshopu.

Boris Brath, študent OATA

Workshopy dopadli  nad moje očakávania. Dozvedel som sa veľa užitočných informácií v oblasti podnikania. Lektori boli vynikajúci myslím si že mnohých z nás motivovali k podnikaniu a zdieľali s nami množstvo informácii a skúsenosti, čo si veľmi vážim (e).Teším sa na ďalšie podobné workshopy.“

Projektom sme získali ďalšiu skúsenosť, že podnikateľská gramotnosť patrí  do výučby stredných škôl.

Renáta Fogeltonová Projekt sa realizoval s podporou finančného príspevku z Fondov malých projektov Interreg V-A