Scroll Top

Pripravujeme projekt Povolanie podnikateľ

Na trhu práce sú a budú potrební ľudia s podnikateľským myslením.

?Pripravujeme projekt k vzdelávaniu podnikania – 8.2.2021 začíname?Globálne a lokálne príležitosti vyžadujú pripravenosť študentov pre podnikateľské zručnosti.??? Na trhu práce sú a budú potrební ľudia s podnikateľským myslením.