Ako vnímajú OATU naši žiaci?

Pozrite si krátke video.