Scroll Top

Ing. Stanislav Kubaľák, PhD.

učiteľ odborných predmetov