Scroll Top

Mgr. Erika Jandová

zástupkyňa riaditeľa školy
učiteľka slovenského jazyka a literatúry