Scroll Top
Erasmus+ 2023 2024

Sme vďační, že sa našej škole opäť úspešne podarilo získať účasť v projekte Erasmus+ s názvom „Vzdelávanie v kontexte európskych štandardov“ č. 2023-1-SK01-KA122-VET-000130605

Absolvovaním 3 týždennej zahraničnej praxe budú mať možnosť žiaci porovnať teóriu s praxou, porovnať slovenské podnikateľské prostredie so zahraničným prostredím, rozšíriť si sociálne, komunikačné a personálne kompetencie. 

Učitelia sa opäť zúčastnia vzdelávacích mobilít na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. 

 
 
Odborná stáž žiakov

12 žiakov sa mohlo zúčastniť 3-týždenne odbornej stáže v hlavnom meste Írska, Dublin.

Výberové konanie žiakov

Výsledky výberového konania sú zverejnené pod prideleným číslom žiaka a sú dostupné v nasledujúcom dokumente v PDF verzii

Celý projekt je finančne podporený z prostriedkov Erasmus+ prostredníctvom Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC.