Výsledky Erasmus+ 2023 2024

Účasť na zahraničnej odbornej stáži je pre každého jedného mimoriadnou príležitosťou do osobného a pracovného života. Aj na našej škole vďaka programu ERASMUS + môžu vybraní žiaci vycestovať na zahraničnú odbornú stáž do Dublinu do Írska. V budúcom školskom roku vycestuje v rámci projektu: Zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu v kontexte modernej Európy 12 žiakov. 

Absolvovaním zahraničnej praxe budú mať možnosť žiaci porovnať teóriu s praxou, porovnať slovenské podnikateľské prostredie so zahraničným prostredím, rozšíriť si sociálne, komunikačné a personálne kompetencie. 

Keďže záujem o prax bol veľký, uchádzači prešli výberovým konaním, ktoré pozostávalo z odborného testu, rozpravy, odovzdania motivačného listu a životopisu a porovnaní priemeru a školskej dochádzky žiakov. V tomto školskom roku prejavilo záujem o odbornú zahraničnú prax 20 žiakov. 

Výsledky výberového konania sú zverejnené pod prideleným číslom žiaka a sú dostupné v tomto PDF súbore

vysledky_zaujemci_Erasmus_2023

Celý projekt je finančne podporený z prostriedkov Erasmus+ prostredníctvom Národnej agentúry celoživotného vzdelávania SAAIC. Vybraným študentom držíme palce a veríme, že v zahraničí budú nielen reprezentovať našu školu, ale aj svoju osobnosť.