Scroll Top
Zdroje a vzdelávacie portály

Edupage

Školský informačný systém, ktorý slúži na komunikáciu, zadávanie známok, platby, objednávanie stravy, online vzdelávanie…

Google G-suite

Vzdelávací systém spoločnosti Google. Každý žiak školy má vytvorené konto vo formáte meno.priezvisko@oata.sk.

Microsoft Office 365

Každý študent našej školy má zdarma konto na využívanie online verzií najznámejších kancelárskych nástrojov.

Učíme na diaľku

Portál MŠVVaŠ na uľahčenie online vzdelávania pre žiakov, rodičov a učiteľov.

Edičný portál

Elektronická knižnica učebníc zadarmo na stiahnutie. Pre správne zobrazenie učebníc je nasledujúci návod.

Viki

Centrálne úložisko
digitálneho edukačného obsahu.

Khan Academy

Jeden z najväčších portálov na online vzdelávanie na svete.

CYBERHELP.eu

Portál na tému kyberšikana.

deutsch.info

Portál na učenie sa nemčiny online a zdarma.

Maturita s divadlom LAB

Herci a režiséri divadla LAB prerozprávajú maturitné témy a prečítajú ukážky povinnej literatúry.

Zmudri.sk

Vzdelávací portál pre žiakov.

SAV vzdeláva žiakov

Súbor náučných videí, ktoré môžu pomôcť žiakom v ich štúdiu.

SNM - legendy o panovníkoch Uhorska

Slovenské národné múzeum pripravilo strhujúce audio príbehy o panovníkoch Uhorska.

Night of Chances

Súbor online podujatí, ktoré môžu pomôcť žiakom v smerovaní ich budúcej kariéry.

Online knižnica Orbis Pictus Istropolitana

Online knižnica učebníc od vydavateľstva Istropolitana. Nájdete tam aj učebnicu našej Hospodárskej geografie a iné.

Baštrng

Zábavné náučné videá Michala Kubovčíka, ktoré pomôžu s prípravou na maturitu 🙂

Fundamentals of digital marketing

Vzdelávaj sa zdarma v online kurze Základy digitálneho marketingu a získaj certifikát, ktorý ti pomôže v ďalšej kariére.

Help for English

Vynikajúce stránky, ktoré obsahujú veľa materiálu na štúdium, správne a nesprávne odpovede sú vysvetľované a priamo na stránke (dvojklikom na slovo) je integrovaný prekladový a výkladový slovník s výslovnosťou. 

British Council

Stránka pre žiakov, ktorí sa chcú zdokonaliť v anglickom jazyku

BBC learn English

Vzdelávací portál pre učenie sa anglického jazyka známej britskej televíznej spoločnosti.

dreamreader

Vzdelávací portál zameraný na zdokonaľovanie sa v čítaní v anglickom jazyku

TED-ed

Známa organizácia, ktorá sa zameriava na výučbu prostredníctvom vzdelávacích videí.

Agendaweb

Odporúčaná zbierka online cvičení na učenie sa anglického jazyka.

English test store

Rozsiahla knižnica online testov vo všetkých úrovniach na prípravu na certifikáciu z anglického jazyka.

Perfect English Grammar

Vysvetľovanie gramatických javov v anglickom jazyku.

Pohodová matematika

Portál zameraný na učenie sa matematiky s vyriešenými príkladmi.

Příklady.eu

Český portál zameraný na učenie sa matematiky, chémie a fyziky s riešeniami príkladov.

MaTYkár

Výučbový portál matematiky učiteľa Tomáša Mikulovského, ktorý môže pomôcť zvládnuť matematiku.