Duálne vzdelávanie

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského zabezpečuje od školského roka 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

V triede s odborom 6317 M obchodná akadémia budú mať možnosť podpísať učebnú zmluvu 6 žiaci. Praktické vyučovanie bude prebiehať u vybraných zamestnávateľov, ktorí budú mať osvedčenie od Republikovej únie zamestnávateľov a uzavrú so školou Zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Po úspešnom prijímacom konaní bude žiak môcť absolvovať výberové konanie samotných zamestnávateľov a praktickú prípravu počas celého štúdia absolvovať v reálnom podnikateľskom prostredí.

Systém duálneho vzdelávania vytvára podmienky pre spojenie odborného vzdelávania s praxou. Zamestnávatelia vstupujú do vzdelávania už pri tvorbe študijných plánov. Nezanedbateľným prínosom vzťahu škola a zamestnávateľ je, že školy môžu modernizovať svoje učebné plány podľa požiadaviek praxe. Na základe partnerstva potom vzniká spolupráca, ktorá vedie k spokojnosti zamestnávateľov, škôl, ich študentov a, samozrejme, rodičov.

Zamestnávatelia, ktorí plánujú spoluprácu s našou školou:

PROFI MVO je konzorcium právnických osôb, ktoré poskytujú služby najmä pre mimovládne neziskové organizácie.

Viac o firme PROFIMVO

Jadrom činnosti firmy je vývoj a prevádzkovanie rovnomenného softvéru TENDERnet, ktorý slúži na zabezpečovanie procesov v oblasti verejného obstarávania pre klientov z verejného sektora.

Viac o firme TENDERnet

Viac o firme Freight consulting s.r.o.

Viac informácií o systéme duálneho vzdelávania na stránke Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, stránke projektu Duálne vzdelávanie.

V prípade otázok môžete kontaktovať riaditeľa školy na emailovej adrese riaditel@oata.sk alebo na tel. čísle +421 910 842 681.

Viac informácií získate aj prostredníctvom pobočky Dual point Žilina.