Scroll Top
Naša história
Začiatky Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského
Máj 1992

Zriaďovateľ – Biskupský úrad v Nitre vydal zriaďovaciu listinu a Ministerstvo školstva SR zaradilo školu do siete škôl.

September 1992

Otvorenie 1. školského roka v Mestskom divadle v Žiline.

1994 - 1995

Využívanie aj priestorov Remeselníckeho domu v Žiline.

1997 – 1998

Začiatok 6. školského roka na novom pôsobisku – v zrekonštruovanej budove na ul. Vysokoškolákov 13 v Žiline, kde škola sídli doteraz.

Apríl 1998

Zriadenie kaplnky v budove školy.

od 2008

Zriaďovateľom školy sa stáva Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza. 

Apríl 2010

Požehnanie zrekonštruovanej školskej kaplnky.  Patrónkou sa stala sv. Katarína Sienská.

2022

Škola oslavuje 30. výročie založenia.

Duchovná správa školy

1992 – 1998
Farský úrad Žilina

duchovní správcovia:
– pápežský prelát Mons. Jordán Jozef Noga OP
– Ing. ThLic. Ladislav Stromček
– Mgr. Valentín Karol Labuda OP
– p. Antonín Ján Husovský OP
– Mgr. Zdenko Pupík

1998 Farnosť Žilina – Vlčince

1998 – 2008 duchovný správca – Mgr. Stanislav Ďungel

od 2008 Rehoľa bratov kazateľov – dominikánov
duchovní správcovia:

– Mgr. Ing. Marián Slavomír Hovanec OP 
– PaedDr. Melichar Jozef Matis OP
– Mgr. Sebastián Móric OP
– Mgr. Michal Milan Krovina OP

Riaditelia školy

1992 – 1996 Ing. Peter Masaryk, CSc.
1996 – 2004 Ing. Eleonóra Gregorová
2004 – 2005 Ing. Bernadetta Gábrišová
2005 – 2015 Ing. Marta Voleková
od 2015 Mgr. Juraj Gregor

Patrónom našej školy je sv. Tomáš Akvinský.

Narodil sa v roku 1225 na zámku Roccasecca v Monte Cassine v Kalábrii, pochádzal zo šľachtického rodu d`Acquino. Ako päťročného ho dal otec na výchovu do benediktínskeho kláštora v Monte Cassine. Ako štrnásťročný odišiel študovať filozofiu do Neapola. Neskôr študoval teológiu v Kolíne nad Rýnom pod vedením sv. Alberta Veľkého. V roku 1243 vstúpil do žobravej rehole kazateľov sv. Dominika. V rokoch 1251 – 52 prijal kňazskú vysviacku. Zomrel vo Fossa Nuove 17. 3. 1274.

Medzi jeho diela patria Summa theologica, Kompendium teológie a Summa contra gentiles.
Jeho odkaz pre nás: Pravú múdrosť som dosiahol modlitbou, pôstom a kajúcnosťou. Pred oltárom a pred krížom som sa naučil viac ako z kníh. Kto poznáva, ten miluje, kto miluje Boha, miluje blížnych.