Stručná história školy

16. 04. 1992
Ministerstvo školstva SR zaradilo školu do siete škôl

04. 05. 1992
zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre vydal zriaďovaciu listinu

1992 – 1993
otvorenie 1. školského roka v Mestskom divadle v Žiline

1994 – 1995
využívanie aj priestorov Remeselníckeho domu v Žiline

1997 – 1998
začiatok 6. školského roka na novom pôsobisku – v zrekonštruovanej budove na ul. Vysokoškolákov 13 v Žiline, kde škola sídli doteraz

apríl 1998
zriadenie kaplnky v budove školy

od 2008
zriaďovateľ školy – Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

apríl 2010
požehnanie zrekonštruovanej školskej kaplnky
– patrónkou sa stala sv. Katarína Sienská

Duchovná správa školy

1992 – 1998
Farský úrad Žilina

duchovní správcovia:
– pápežský prelát Mons. Jordán Jozef Noga OP
– Ing. ThLic. Ladislav Stromček
– Mgr. Valentín Karol Labuda OP
– p. Antonín Ján Husovský OP
– Mgr. Zdenko Pupík

1998 Farnosť Žilina – Vlčince

1998 – 2008 duchovný správca – Mgr. Stanislav Ďungel

od 2008 Rehoľa bratov kazateľov – dominikánov
duchovní správcovia:

– Mgr. Ing. Marián Slavomír Hovanec OP (marec 2008 až júl 2010)
– PaedDr. Melichar Jozef Matis OP (od septembra 2010)
– Mgr. Sebastián Móric OP

Riaditelia školy

1992 – 1996 Ing. Peter Masaryk, CSc.
1996 – 2004 Ing. Eleonóra Gregorová
2004 – 2005 Ing. Bernadetta Gábrišová
2005 – 2015Ing. Marta Voleková
od 2015 Mgr. Juraj Gregor

Za 24 rokov existencie škola vychovala viac ako 1200 absolventov. V súčasnosti v škole študuje 134 žiakov.

Patrónom našej školy je sv. Tomáš Akvinský.

Narodil sa v roku 1225 na zámku Roccasecca v Monte Cassine v Kalábrii, pochádzal zo šľachtického rodu d`Acquino. Ako päťročného ho dal otec na výchovu do benediktínskeho kláštora v Monte Cassine. Ako štrnásťročný odišiel študovať filozofiu do Neapola. Neskôr študoval teológiu v Kolíne nad Rýnom pod vedením sv. Alberta Veľkého. V roku 1243 vstúpil do žobravej rehole kazateľov sv. Dominika. V rokoch 1251 – 52 prijal kňazskú vysviacku. Zomrel vo Fossa Nuove 17. 3. 1274.

Medzi jeho diela patria Summa theologica, Kompendium teológie a Summa contra gentiles.
Jeho odkaz pre nás: Pravú múdrosť som dosiahol modlitbou, pôstom a kajúcnosťou. Pred oltárom a pred krížom som sa naučil viac ako z kníh. Kto poznáva, ten miluje, kto miluje Boha, miluje blížnych.