Scroll Top

Ing. Martina Gogolová, PhD.

učiteľka odborných predmetov