Scroll Top

Ing. Žofia Gabčíková

učiteľka odborných predmetov