Prijímačky "nanečisto"
„Nikto neurobil väčšiu chybu ako ten, kto neurobil nič, pretože mohol urobiť len málo.“ Edmund Burke
Výsledky
Prijímačiek
“nanečisto” 2023
Zisti ako sa ti darilo
Výsledky prijímačiek "nanečisto" 2023

Poradie

 Kód žiaka

Bodov spolu

Body MAT

Body SJL

Splnil/nesplnil kritériá PS

1

771

84

39

45

Splnil kritériá PS

2

112

77

36

41

Splnil kritériá PS

3

242

76

33

43

Splnil kritériá PS

4

101

76

36

40

Splnil kritériá PS

5

747

69

28

41

Splnil kritériá PS

6

711

68

28

40

Splnil kritériá PS

7

996

68

34

34

Splnil kritériá PS

8

657

67

27

40

Splnil kritériá PS

9

819

67

33

34

Splnil kritériá PS

10

229

67

29

38

Splnil kritériá PS

11

654

66

35

31

Splnil kritériá PS

12

787

66

28

38

Splnil kritériá PS

13

223

65

27

38

Splnil kritériá PS

14

365

65

32

33

Splnil kritériá PS

15

464

65

27

38

Splnil kritériá PS

16

707

63

38

25

Splnil kritériá PS

17

247

63

25

38

Splnil kritériá PS

18

425

61

37

24

Splnil kritériá PS

19

816

60

23

37

Splnil kritériá PS

20

416

59

31

28

Splnil kritériá PS

21

976

59

26

33

Splnil kritériá PS

22

144

59

27

32

Splnil kritériá PS

23

572

59

24

35

Splnil kritériá PS

24

892

59

34

25

Splnil kritériá PS

25

177

58

24

34

Splnil kritériá PS

26

516

58

17

41

Splnil kritériá PS

27

103

58

28

30

Splnil kritériá PS

28

483

58

24

34

Splnil kritériá PS

29

152

57

32

25

Splnil kritériá PS

30

763

57

27

30

Splnil kritériá PS

31

757

56

22

34

Splnil kritériá PS

32

724

56

23

33

Splnil kritériá PS

33

248

55

28

27

Splnil kritériá PS

34

604

54

26

28

Splnil kritériá PS

35

831

53

27

26

Splnil kritériá PS

36

402

52

25

27

Splnil kritériá PS

37

698

52

21

31

Splnil kritériá PS

38

535

50

24

26

Splnil kritériá PS

39

695

50

26

24

Splnil kritériá PS

40

964

49

18

31

Splnil kritériá PS

41

260

49

19

30

Splnil kritériá PS

42

308

48

17

31

Splnil kritériá PS

43

866

48

22

26

Splnil kritériá PS

44

262

47

18

29

Splnil kritériá PS

45

578

47

25

22

Splnil kritériá PS

46

372

46

14

32

Splnil kritériá PS

47

691

46

15

31

Splnil kritériá PS

48

872

46

21

25

Splnil kritériá PS

49

173

46

19

27

Splnil kritériá PS

50

218

46

16

30

Splnil kritériá PS

51

665

46

20

26

Splnil kritériá PS

52

298

43

19

24

Splnil kritériá PS

53

537

43

21

22

Splnil kritériá PS

54

203

42

11

31

Splnil kritériá PS

55

190

42

12

30

Splnil kritériá PS

56

577

42

14

28

Splnil kritériá PS

57

820

42

17

25

Splnil kritériá PS

58

793

41

16

25

Splnil kritériá PS

59

490

41

16

25

Splnil kritériá PS

60

641

40

22

18

Splnil kritériá PS

61

599

40

17

23

Splnil kritériá PS

62

760

40

14

26

Splnil kritériá PS

63

864

40

18

22

Splnil kritériá PS

64

934

39

14

25

Splnil kritériá PS

65

593

38

15

23

Splnil kritériá PS

66

918

38

18

20

Splnil kritériá PS

67

161

35

12

23

Splnil kritériá PS

68

877

35

16

19

Splnil kritériá PS

69

938

34

13

21

Splnil kritériá PS

70

141

33

15

18

Splnil kritériá PS

71

149

33

15

18

Splnil kritériá PS

72

942

30

12

18

Splnil kritériá PS

73

997

30

11

19

Splnil kritériá PS

74

798

29

13

16

Splnil kritériá PS

75

521

25

11

14

Splnil kritériá PS

76

283

23

8

15

Splnil kritériá PS

Maximálny počet bodov bol 50 z matematiky a 50 zo slovenského jazyka. 

Minimálny počet bodov aby žiak splnil kritériá PS bol 6 bodov v každom predmete zvlášť. 

Všetci zúčastnení žiaci splnili kritériá prijímacích skúšok. 

A ako ďalej?