Prijímačky "nanečisto"
„Nikto neurobil väčšiu chybu ako ten, kto neurobil nič, pretože mohol urobiť len málo.“ Edmund Burke
PrijímačKY
“nanečisto” 2023
Opäť na budúci rok...