Rada školy pri Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského

za zriaďovateľa:

Mgr. Michal Milan Krovina OP
PhDr. Renáta Kasmanová
Mgr. Iveta Linetová
Ing. Katarína Leitnerová

za rodičov:

Mgr. Adriana Tvrdá
Bc. Monika Moniaková
Katarína Halúsková

za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Erika Jandová
Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová

za nepedagogických zamestnancov:

Mária Jacková

za žiakov:

Vladimíra Michulková