Rada školy pri Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského

za zriaďovateľa:

PhDr. Gabriel Peter Hunčaga, PhD. OP
Mgr. Michal Milan Krovina OP
PhDr. Renáta Kasmanová
Mgr. Iveta Linetová

za rodičov:

Alena Labudová
Janka Súľovcová
Michaela Korčeková

za pedagogických zamestnancov:

Mgr. Ing. Ľubica Englártová
Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová

za nepedagogických zamestnancov:

Mária Jacková

za žiakov:

Paulína Jánošíková