Scroll Top
Rada školy pri obchodnej akadémii Sv. Tomáša Akvinského v Žiline

za zriaďovateľa:

Mgr. Michal Milan Krovina OP
PhDr. Renáta Kasmanová
Mgr. Iveta Linetová
Ing. Katarína Leitnerová

ZA RODIČOV:

Mgr. Adriana Tvrdá
Bc. Monika Moniaková
Katarína Halúsková

za PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová
Ing. Oliver Bubelíny, PhD.

ZA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

Mária Jacková

ZA ŽIAKOV:

Vladimíra Michulková