Scroll Top

Nenávratný finančný príspevok 3000,00 € v rámci projektu Renovabis – Programu vybavenia a dobudovania cirkevných škôl na Slovensku s názvom Učebňa pre jazykovú odbornú prípravu. Z týchto financií bolo dokúpených 16 notebookov, ktoré majú pomôcť žiakom lepšie sa pripraviť do praxe. Súčasťou projektu bol aj nácvik pracovných pohovorov s lektorom obchodnej angličtiny.