Členovia Žiackej školskej rady

pre školský rok 2018/2019

Henrieta Obertová, III. A - predseda

Nikola Golisová, III. A - podpredseda

Matej Bajánek, I. A

Boris Brath, I. A

Paulína Jánošíková, II. A

Patrícia Zrelicová, II. A

Henrieta Bakošová, III. A

Zuzana Hazdová, IV. A

Romana Kirnerová, IV. A