Výchovná poradkyňa

Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová

Konzultačné hodiny: streda 13:45 – 14:30
E-mail: kozinkovamitrova@oata.sk

Činnosť výchovného poradcu

- konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov

- spolupráca s CPPPaP Žilina a ďalšími organizáciami

prednášky: Šikanovanie – 1. ročník (dve stretnutia)
Efektívne učenie – 1. ročník
Sociometria - 2. ročník + vyhodnotenie
Profiorientácia – 3. ročník + vyhodnotenie

-  zabezpečovanie informačných materiálov a poskytnutie informácii o vysokoškolskom
štúdiu a pripravovaných kurzoch VŠ

Kam na VŠ - https://www.portalvs.sk/sk/terminy
www.vysokeskoly.sk/

- návštevy a poskytovanie informácií základným školám o možnosti prijatia na štúdium na našej škole

- účasť na konferenciách

- kontrola a potvrdzovanie prihlášok na VŠ