Linka detskej dôvery : 0800 117 878

Linka detskej istoty, LDI: telefónne číslo: 116 111

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti: telefónne číslo: 116 000

Rodičovská LDI: telefónne číslo: 0800 500 500, v stredu od 14:00 – 20:00 hod.

Sociálno-právna poradňa: telefónne číslo: 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové stredisko: telefónne číslo: 0800 500 500

Linka pomoci obetiam násilia : 0850 111 321