Výchovná poradkyňa

Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová

Konzultačné hodiny: streda 13:45 – 14:30
E-mail: kozinkovamitrova@oata.sk

Činnosť výchovného poradcu

- konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov

- spolupráca s CPPPaP Žilina a ďalšími organizáciami

- prednášky:
Šikanovanie – 1. ročník (dve stretnutia)
Efektívne učenie – 1. ročník
Sociometria - 2. ročník + vyhodnotenie
Profiorientácia – 3. ročník + vyhodnotenie

-  zabezpečovanie informačných materiálov a poskytnutie informácii o vysokoškolskom
štúdiu a pripravovaných kurzoch VŠ

- návštevy a poskytovanie informácií základným školám o možnosti prijatia na štúdium na našej škole

- účasť na konferenciách

- kontrola a potvrdzovanie prihlášok na VŠ

Dôležité kontakty

Linka detskej dôvery : 0800 117 878

Linka detskej istoty, LDI: telefónne číslo: 116 111

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti: telefónne číslo: 116 000

Rodičovská LDI: telefónne číslo: 0800 500 500, v stredu od 14:00 – 20:00 hod.

Sociálno-právna poradňa: telefónne číslo: 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové stredisko: telefónne číslo: 0800 500 500

Linka pomoci obetiam násilia : 0850 111 321