[siteorigin_widget class=”Thim_Heading_Widget”][/siteorigin_widget]

Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová

Konzultačné hodiny: streda 13:45 – 14:30
E-mail: kozinkovamitrova@oata.sk

Činnosť výchovného poradcu

– konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov

– spolupráca s CPPPaP Žilina a ďalšími organizáciami

– prednášky:
Šikanovanie – 1. ročník (dve stretnutia)
Efektívne učenie – 1. ročník
Sociometria – 2. ročník + vyhodnotenie
Profiorientácia – 3. ročník + vyhodnotenie

–  zabezpečovanie informačných materiálov a poskytnutie informácii o vysokoškolskom
štúdiu a pripravovaných kurzoch VŠ

– návštevy a poskytovanie informácií základným školám o možnosti prijatia na štúdium na našej škole

– účasť na konferenciách

– kontrola a potvrdzovanie prihlášok na VŠ

[siteorigin_widget class=”Thim_Empty_Space_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Thim_Heading_Widget”][/siteorigin_widget]

Linka detskej dôvery : 0800 117 878

Linka detskej istoty, LDI: telefónne číslo: 116 111

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti: telefónne číslo: 116 000

Rodičovská LDI: telefónne číslo: 0800 500 500, v stredu od 14:00 – 20:00 hod.

Sociálno-právna poradňa: telefónne číslo: 0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 – 20:00 hod.

Ambulantné krízové stredisko: telefónne číslo: 0800 500 500

Linka pomoci obetiam násilia : 0850 111 321