Scroll Top

Pozvánka – Deň otvorených dverí na UKF v Nitre 16. 2. 2023

https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5765-pozyvame-na-den-otvorenych-dveri-2023

Pozývame na Deň otvorených dverí 2023

Súčasťou rozhodovania sa, kam na vysokú školu a čo študovať, je aj získanie informácií o študijnom programe, študentskom živote a priestore, v ktorom sa vzdelávanie uskutočňuje. Pozývame vás preto 16. februára 2023 od 9.00 do 13.00 na pôdu našej alma mater, aby ste sa zoznámili s našou ponukou štúdia a študijnými podmienkami.

Prečo študovať na UKF sa dozviete aj zo slov a videí našich študentov či absolventov. Lepšiu predstavu však získate z osobných stretnutí a rozhovorov počas Dňa otvorených dverí UKF.

V rámci programu sa môžete tešiť na:

  • prezentácie študijných programov na jednotlivých fakultách,
  • prezentácie jednotlivých katedier a pracovísk univerzity pedagógmi a študentmi,
  • prehliadky výučbových priestorov, laboratórií, dielní, telocviční, spojené s praktickými ukážkami vzdelávacích aktivít,
  • zaujímavé workshopy a aktivity prezentujúce študijné programy,
  • a mnoho iných zaujímavých aktivít.

Pozrite si kompletný program DOD alebo si vyberte podľa jednotlivých fakúlt: