Scroll Top

Ako zlepšiť našu kyberbezpečnosť?

Vo februári nás svojou návštevou poctil úspešný absolvent našej školy Mgr. Tomáš Masný, riaditeľ informačnej bezpečnosti v Slovak Telekom a T-Mobile Česká Republika. 😎 Zaujímavo a pútavo nám rozprával o kyberbezpečnosti. Prednáška bola určená pre žiakov druhých ročníkov, ktorí si tak mohli vypočuť cenné rady a informácie, nakoľko dnešní hackeri sú stále vynaliezavejší na získavanie dôverných informácií a dát.

Hlavnou témou prednášky boli návody, ako bezpečne surfovať na internete, resp. ako si správne zabezpečiť prihlasovacie údaje. Dôležitá vec je, aby sme si neukladali heslá  na vyhľadávačoch, ale v telefónoch. Naše heslá by mali obsahovať minimálne osem, ideálne však dvadsaťštyri znakov. Ak máme podozrenie, že nám boli naše dáta odcudzené, môžeme si to overiť na stránke „haveibeenpwned.com“. Tiež je nevyhnutné, aby sme si chránili našu domácu wifi vytvorením bezpečnej siete.

Na prednáške sme diskutovali o dôležitej téme, ktorá sa týka nás všetkých a zároveň sme si uvedomili, že internet je miestom, na ktorom sa môžeme pohybovať len ak sme dostatočne chránení.

Timotej Dávid Hrmel, II. A

“Prednáška bola super. Dozvedela som sa veľa nových vecí” Sára, II. A

“Zistila som, že mám silné heslo a ako by som si ho mohla urobiť ešte silnejšie. Ďakujem 😄” Michaela, II. A