Scroll Top
Občianske združenie Tomáš

Milí priatelia a priaznivci OATA!

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich zaplatených daní OZ Tomáš. Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť zlepšovať podmienky pre našich študentov.

Cieľom združenia je alternatívne využitie voľného času študentov, podpora ich integrálneho rastu, prevencia drogových závislostí a priblíženie kresťanských hodnôt.

Tieto ciele uskutočňuje združenie predovšetkým tým, že úzko spolupracuje s Obchodnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského v Žiline a to tým, že:

  • vytvára priestor na stretávanie študentov a vznik spoločenstiev,
  • organizuje a sprostredkúva duchovné, vzdelávacie, kultúrne a športové akcie,
  • zhromažďuje a sprostredkúva prístup k užitočným informáciám pre študentov,
  • nadväzuje kontakty a spoluprácu s ďalšími organizáciami.

V mene našich žiakov a kolegov Vám vopred ďakujeme za pomoc.

S pozdravom Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ školy


DOKUMENTY K POUKÁZANIU 2% Z DANE

Vyhlásenie zamestnanca o zaplatení dane z príjmov 2022 (PDF verzia)

Potvrdenie o zaplatení dane z prijímov zo závislej činnosti (PDF verzia)

Ako postupovať?

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) z dane pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Kontaktné informácie

Názov: Stredoškolské združenie Tomáš
Právna forma: občianske združenie
Predseda : Ing. Marta Voleková
Podpredseda: Mgr. Gabriela Kozinková Mitrová
Adresa: Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina
IČO:  37900056