Milí priatelia a priaznivci OATA!

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% z Vašich zaplatených daní OZ Tomáš. Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť zlepšovať podmienky pre našich študentov.

Cieľom združenia je alternatívne využitie voľného času študentov, podpora ich integrálneho rastu, prevencia drogových závislostí a priblíženie kresťanských hodnôt.

Tieto ciele uskutočňuje združenie predovšetkým tým, že úzko spolupracuje s Obchodnou akadémiou sv. Tomáša Akvinského v Žiline a to tým, že:

  • vytvára priestor na stretávanie študentov a vznik spoločenstiev
  • organizuje a sprostredkúva duchovné, vzdelávacie, kultúrne a športové akcie
  • zhromažďuje a sprostredkúva prístup k užitočným informáciám pre študentov
  • nadväzuje kontakty a spoluprácu s ďalšími organizáciami

Vopred Vám ďakujeme za pomoc.

S pozdravom Mgr. Juraj Gregor, riaditeľ

Formulár Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2019

Formulár Vyhlásenie o zaplatení dane z príjmov 2019

Viac informácií a postupnosť krokov