Scroll Top
Erasmus+

Program Erasmus+ je výnimočnou možnosťou pre žiakov a učiteľov školy. Účasť na zahraničnej odbornej stáži je pre každého jedného mimoriadnou príležitosťou do osobného a pracovného života. Aj na našej škole vďaka programu ERASMUS + môžu vybraní žiaci vycestovať na zahraničnú odbornú stáž do Dublinu do Írska.  

Absolvovaním zahraničnej praxe budú mať možnosť žiaci porovnať teóriu s praxou, porovnať slovenské podnikateľské prostredie so zahraničným prostredím, rozšíriť si sociálne, komunikačné a personálne kompetencie. 
 
Učitelia majú zas možnosť absolvovať vzdelávacie mobility vo vzdelávacích inštitúciách na Malte a v Írsku.   
Erasmus+ v jednotlivých školských rokoch