Scroll Top
Naši zamestnanci
Clear Filters
Mgr. Juraj Gregor
Mgr. Juraj Gregor

riaditeľ školy
učiteľ anglického jazyka a biológie

Mgr. Erika Jandová
Mgr. Erika Jandová

zástupkyňa riaditeľa školy
učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Mgr. Michal Milan Krovina OP
Mgr. Michal Milan Krovina OP

duchovný správca školy

Mgr. Eva Adamčíková
Mgr. Eva Adamčíková

učiteľka francúzskeho jazyka a dejepisu
triedna učiteľka I. B triedy

Mgr. Andrea Belúchová
Mgr. Andrea Belúchová

učiteľka anglického jazyka

Ing. Oliver Bubelíny, PhD.
Ing. Oliver Bubelíny, PhD.

učiteľ odborných predmetov
triedny učiteľ II. B triedy

Mgr. Ing. Renáta Fogeltonová
Mgr. Ing. Renáta Fogeltonová

učiteľka odborných predmetov
triedna učiteľka IV. B triedy

Ing. Žofia Gabčíková
Ing. Žofia Gabčíková

učiteľka odborných predmetov

Clear Filters
Mária Jacková
Mária Jacková

tajomníčka školy
personálna a mzdová agenda

Monika Brázdiková st.
Monika Brázdiková st.

pracovníčka školskej jedálne

Monika Brázdiková ml.
Monika Brázdiková ml.

upratovačka