Scroll Top

O Ukrajine a pre Ukrajinu

Vzdelávací systém na Ukrajine

Tému vzdelávacieho systému na Ukrajine nám prezentovala Marharyta Handzielska, študentka Ostrohskej akadémie – Národnej univerzity, v plynulej angličtine. Jej matka, Halyna Handzielska, Profesorka psychológie nám priblížila aktuálnu, ťažkú situáciu na Ukrajine. Návštevu na našej škole popísala v príspevku na univerzitných stránkach  Ostrohskej akadémie. Stretnutie sme organizovali v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline.

Angažovanosť pre centrá pomoci

Naši žiaci v uplynulých týždňoch ochotne pomáhali pri organizácii pomoci ľuďom z Ukrajiny v centrách Camp Žilina, Ukrainska Spilka a v Diecéznej charite Žilina. A čo si o tejto skúsenosti myslia naši žiaci? “Vďaka škole sme sa dozvedeli o možnosti pomáhať s balením balíčkov. Pomáhať sme sa rozhodli hlavne kvôli deťom. Je veľmi náročné opustiť svoj domov a nechať všetko doma, kde práve prebieha vojna a zažívajú tam ťažké časy. Veríme, že aspoň takýmto malým gestom pomôžeme.”