Scroll Top
Zriaďovateľ školy

Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina

tel: +42141/ 500 22 15
mobil: +421 904 738 524
e-mail: kuria@dcza.sk, sekretariat@dcza.sk

web: https://dcza.sk/

Diecézny školský úrad
Mgr. Ľuboš Bytčánek
riaditeľ DŠÚ

tel: 041/565 84 33
mobil: 0940 985 286

e-mail: dsu@dcza.sk

web: https://dsuza.sk/