Scroll Top

Konferencia: PODNIKATELIA SPOJTE SA

Dňa 16. – 17. apríla sme sa zúčastnili na konferencii „PODNIKATELIA SPOJTE SA!“, ktorú organizovala spoločnosť IPA Slovakia pod vedením Jána Košturiaka.

Strávili sme zaujímavý čas, počas ktorého sme sa dozvedeli mnoho informácií ohľadom podnikania v rôznych spoločnostiach a o podnikaní ako takom. Vystúpilo tam množstvo rečníkov z rozličných firiem, ktorí nám priblížili ich metódy riadenia podniku a taktiež sme sa veľa dozvedeli o budúcnosti trhu práce.

Zúčastnili sme sa zaujímavého workshopu, ktorý viedol šikovný Marcel Rypák, na ktorom sme sa pokúsili vytvoriť si vlastný BUSINESS MODEL. 

Z celej konferencie sme odchádzali plný nových informácií, skúseností, myšlienok i nápadov a naša nadšenosť trvá dodnes.

Júlia Labudová, III.A.
foto: Renáta Fogeltonová