Scroll Top

Literárno-historická exkurzia Orava 2017

Naši druháci sa 21. apríla 2017 vybrali do regiónu Orava po stopách dvoch velikánov našej literárnej minulosti – Martina Kukučína a P. O. Hviezdoslava. Najprv ich kroky viedli do oravskej dedinky Leštiny, kde si prehliadli drevený artikulárny kostolík zaradený medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva. Potom sa presunuli do Jasenovej, kde sa nachádza rodný dom M. Kukučína. Tu im priblížila jeho život, tvorbu i niektoré zaujímavosti miestna lektorka. Ako posledné navštívili Múzeum P. O. Hviezdoslava, kde si prehliadli fotografie o jeho pôvode, rodine, štúdiu či osobné veci a tiež ukážky z jeho najvýznamnejších diel.

Z múzea si to namierili rovno k autobusu a pobrali sa domov do Žiliny. V autobuse vládla veselá nálada, ba ozýval sa aj spev.

[envira-gallery id=”7628″]