Scroll Top

Odborníci na dane a mzdy

🌟 V rámci programu PP pre školy sme boli poctení možnosťou zorganizovať 1. ročník prezenčnej formy certifikácie na odborné online systémy Daňového a Mzdového centra. 👩‍💻 Certifikácie sa zúčastnili žiaci nielen z našej školy , ale aj z Obchodná akadémia Poprad , Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš a Obchodná akadémia Veľká okružná Žilina

Manažérka produktovej skupiny úvodne predstavila študentom funkcie a služby oboch systémov, ktoré si potom overili v praxi riešením praktickej úlohy a certifikačného testu.

📜 Na záver všetkým úspešným absolventom zástupcovia firmy Poradca podnikateľa odovzdali certifikáty, ktoré budú prínosom nielen pre ich ďalšie štúdium, ale aj pre kariérny rozvoj. 💼

📽 Reportáž o programe PP pre školy a priebehu certifikácie si môžete pozrieť TU