Scroll Top

Otec biskup na oslave Patróna školy

Sme vďační, že sme medzi sebou mohli privítať otca biskupa Mons. Tomáša Galisa, ktorý s nami slávil sviatok nášho patróna – svätého Tomáša Akvinského.

Otec biskup sa nám počas slávnostnej svätej omše prihovoril a poukázal na to, že Ježiš Kristus činil dobro nie pre svoju slávu, ale len preto, že chcel pomôcť chorým a utrápeným ľudom. Že Kristus sa nesnažil stať sa “celebritou”, s programom, rozpisom a úlohami, ale zameriaval sa na tých, ktorí ho naozaj potrebovali.

Ďakujeme za povzbudivé slová a spoločne strávený čas!