Scroll Top

Oznam o pokračovaní v dištančnom vzdelávaní

Dobrý deň,

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal dňa 4. 12. 2020 rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od 7. 12. 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ:

1. obnovuje školské vyučovanie v stredných školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl a

2. obnovuje prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa bodu 1.

V školách uvedených v bode 1, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

Na základe vyššie spomenutých skutočností Vám oznamujem, že Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského momentálne nespĺňa podmienky na obnovenie prezenčného vyučovania a budem v tomto ohľade čakať na postoj a rozhodnutie zriaďovateľa. To znamená, že naďalej pokračujeme v dištančnej výučbe podľa zavedených pravidiel a o ďalších prípadných zmenách vás budeme informovať.

Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť a prajem vám požehnaný adventný čas!

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy