Scroll Top

Oznam o prerušení vyučovania z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19

Dobrý deň,
na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a Ústredného krízového štábu v rámci prevencie pred šírením nového koronavírusu COVID-19

bude prerušené vyučovanie na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Učenie žiakov bude na základe usmernenia MŠVVaŠ zabezpečené elektronicky, a to najmä prostredníctvom školského systému aSc Edupage a iných.

O ďalších zmenách vás budeme priebežne informovať. V prípade otázok nás kontaktujte na +421910842681 alebo sekretariat@oata.sk.

S pozdravom Juraj Gregor, riaditeľ školy

Usmernenie MŠVVaŠ z 12. marca 2020

usmernenie_ministerky_skolstva