Scroll Top

Realizujeme environmentálny projekt “Alino” – zber hliníkového odpadu

Teóriu prepájame s praxou a ochranou životného prostredia

Naša škola sa zapája k šíreniu projektu zameraného na separáciu a zber hliníka v Žiline a v okolí. V rámci výučby predmetu Cvičná firma sme pripravili marketingovú  prezentáciu  Alina pre základné školy. Deti prvého stupňa sú pre nás cieľovou skupinou, ktorej predstavujeme tento projekt. Deťom sa snažíme priblížiť škodlivosť hliníka vo voľnej prírode, jeho separáciu a aktivity spojené s týmto projektom. S veľkou radosťou sledujeme, ako ich tento  projekt zaujal a nadchol. Odmenou pre nás je možnosť pozorovať záujem a zanietenie pre ochranu životného prostredia. Dúfame, že do tohto projektu sa zapojí veľa škôl.

Viac informácií o projekte sa môžte dočítať na http://prealina.sk/

Nikoleta de Donová, Monika Mušková, Renáta Fogeltonová

[envira-gallery id=”7746″]