Scroll Top

Za Baťom

Dievčatá a chlapci zo IV. B si rozširovali obzory a objavovali staré i nové svety na exkurzii v Zlíne a vo Vizoviciach.

Žiaci vnímajú deň na cestách za Baťovými princípmi ako čas nových zaujímavých inšpirácií, poznania histórie Baťovho kumštu a prepájanie s novodobou firemnou kultúrou vo firme KOMA Modular postavenej na princípoch Tomáša Baťu, ktoré nestrácajú aktuálnosť ani po 100 rokoch.