Scroll Top

Zábavné účelové cvičenie na lezeckej stene

Minulý týždeň sme mali vzrušujúce účelové cvičenie, počas ktorého sme si mohli vyskúšať našu silu 💪 a vytrvalosť v lezeckom centre LA SCALA v Žiline. No a môžeme povedať, že to bol riadny adrenalín 😨, ale zvládli sme to na jednotku 👍!

@la_skala_zilina #ucelovecvicenie #oatazilina #obchodnaakademia #lezeckastena