Scroll Top
Mariánske námestie

Mariánske námestie alebo ľudovo zaužívane Štvorcové námestie bolo v roku 1987 zákonom Slovenskej národnej rady vyhlásený za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Tvorí ju Mariánske námestie štvorcového tvaru rozmerov približne 100 x 100 metrov, deväť uličiek, ktoré z neho vychádzajú, a ďalších dvanásť ulíc ktoré tvoria kruh okolo námestia.

Vaša úloha

Pomenujte 5 vecí na námestí a vymyslite 10 veršovú báseň s použitím týchto slov. Ak sa bude báseň Vašim triednym učiteľkám páčiť, odovzdajú Vám ďalší QR kód.